Ogólne warunki współpracy

F.A. Polska Sp. z o.o. jest firmą specjalizują się w dystrybucji części, podzespołów, narzędzi i urządzeń wykorzystywanych w procesie regeneracji części samochodowych- amortyzatorów każdego typu, przekładni kierowniczych i pomp wspomagania, a także w przeprowadzaniu szkoleń technicznych dla naszych klientów. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie najwyższej jakości oferowanych wyrobów i usług. Zadowolenie klientów oraz ich pozytywna ocena, stanowią dla Nas podstawę do ciągłego rozwoju firmy oraz wyznaczają Nam kierunki działań doskonalących.

 

Ustalona Polityka Jakości, niesie za sobą potrzebę osiągnięcia wyznaczonych nadrzędnych celów jakościowych, do których należą:

 • ciągły rozwój infrastruktury i umocnienie swojej pozycji na rynku,
 • zdobywanie nowych Klientów i Dostawców,
 • zapewnienie powtarzalności i stabilności cech oferowanych wyrobów i usług,
 • usprawnianie zarządzania firmą poprzez optymalizację procesów oraz wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

Stawiane sobie cele jakościowe skutecznie realizujemy poprzez:

 • badanie potrzeb i oczekiwań klientów oraz śledzenie zmieniających się tendencji rynkowych,
 • zatrudnianie pracowników o wysokich kwalifikacjach oraz sukcesywne podnoszenie ich kompetencji poprzez zapewnienie odpowiednich szkoleń,
 • nieustanne monitorowanie oraz optymalizację procesów operacyjnych,
 • zapewnienie profesjonalnej, przyjaznej i sprawnej obsługi klienta oraz terminowości w realizacji zamówień,
 • korzystanie z bazy dostawców zapewniających wysoki poziom jakości,
 • spełnienie wymagań prawnych, norm branżowych i innych regulacji we wszystkich obszarach działalności firmy,
 • utrzymanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015.

Zarząd zobowiązuje się zapewnić odpowiednie środki oraz zasoby niezbędne dla utrzymania i doskonalenia wdrożonego Systemu Jakości zgodnego z normą ISO 9001:2015.

 

Personel firmy F.A. Polska zapoznany został z treścią niniejszej Polityki i rozumie jej ważność w osiąganiu wspólnych celów i korzyści. Kierownictwo deklaruje zaangażowanie własne i pracowników w realizację przedstawionych wytycznych. Założenia niniejszego dokumentu, stanowią zobowiązanie wobec wszystkich klientów firmy.

 

Tuchom, dn. 20.04.2023