Dane bankowe i lokalizacja

Siedziba prawna i dane bankowe

Dane bankowe

Pekao SA – I oddział w Gdyni ul. Śląska 23/25 81-319 Gdynia
Bank w zł
IBAN: PL28 1240 3510 1111 0010 2956 1217
Swift/BIC: PKOP PL PW


Pekao SA – I oddział w Gdyni ul. Śląska 23/25 81-319 Gdynia
Bank in €
IBAN: 15 1240 3510 1978 0010 2956 1363
Swift/BIC: PKOP PL PW

Siedziba główna

Centrala operacyjna, biura techniczne i magazyn

F.A. Polska
Gdyńska 153A
80-209 Tuchom
Telefon: +48 58 340 89 05
E-mail: info@fapolska.pl